HELDRON OÜ rekomenduoja!

* TRABIFLEX OÜ - hidraulika ir tvirtinimo elementai
www.trabiflex.ee

* Maja ja Maa ekspert OÜ - remonto ir statybos darbai nuo pamatų iki raktų!
www.majamaa.ee

 

Privatumo politika

HELDRON OÜ - Privātuma politika

1. Vispārīgi noteikumi

1.1. Šī privātuma politika regulē principus, kas reglamentē personas datu vākšanu, apstrādi un uzglabāšanu. Personas datus vāc un apstrādā personas datu galvenais apstrādātājs HELDRON OÜ.

1.2. Privātuma politikas izpratnē datu subjekts ir klients vai cita fiziska persona, kuras personas datus apstrādā datu apstrādātājs.

1.3. Privātuma politikas izpratnē klients ir ikviens, kas pērk preces vai pakalpojumus no datu pārziņa vietnes.

1.4. Datu apstrādātājs ievēro tiesību aktos paredzētos datu apstrādes principus, cita starpā datu apstrādātājs apstrādā personas datus likumīgi, godīgi un droši. Datu apstrādātājs var apstiprināt, ka personas dati ir apstrādāti saskaņā ar likumdošanu.

2. Personas datu vākšana, apstrāde un uzglabāšana

2.1. Datu pārziņa savāktie, apstrādātie un uzglabātie personas dati tiek vākti elektroniski, galvenokārt izmantojot tīmekļa vietni un e-pastu.

2.2. Daloties ar saviem personas datiem, datu subjekts dod datu pārzinim tiesības vākt, organizēt, izmantot un pārvaldīt personas datus privātuma politikā noteiktajiem mērķiem, ar kuriem datu subjekts tieši vai netieši dalās ar datu pārzini, pērkot preces vai pakalpojumus vietnē.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai viņa sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Apzināti nepatiesas informācijas iesniegšana tiek uzskatīta par mūsu privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot datu apstrādātājam par izmaiņām iesniegtajos datos.

2.4. Datu apstrādātājs nav atbildīgs par kaitējumu, kas datu subjektam vai trešajām personām nodarīts, ja datu subjekts ir iesniedzis nepatiesus datus.

3. Klientu personas datu apstrāde

3.1. Datu apstrādātājs var apstrādāt šādus datu subjekta personas datus:

3.1.1. Vārds un uzvārds;

3.1.2. Dzimšanas datums;

3.1.3. Telefona numurs;

3.1.4. Epasta adrese;

3.1.5. Piegādes adrese;

3.1.6. Norēķinu konta numurs;

3.1.7. Maksājumu kartes dati;

 

3.2. Papildus iepriekš minētajam datu apstrādātājam ir tiesības vākt datus par klientu, kas ir pieejami publiskajos reģistros.

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

a) datu subjekts ir piekritis savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem;

b) personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kas noslēgts ar datu subjekta līdzdalību, vai lai veiktu pirmslīguma pasākumus pēc datu subjekta pieprasījuma;

c) personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu pārziņa juridiskas saistības;

f) personas datu apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas likumīgās interesēs, ja vien šādas intereses neatsver datu subjekta intereses vai pamattiesības un brīvības, par kurām personas dati ir jāaizsargā, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

3.4. Personas datu apstrāde atbilstoši apstrādes mērķim:

3.4.1. Apstrādes mērķis - drošība
Maksimālais personas datu glabāšanas laiks - saskaņā ar likumā noteiktajiem termiņiem

3.4.2. Apstrādes mērķis - pasūtījumu apstrāde
Maksimālais personas datu glabāšanas laiks - 2 gadi

3.4.3. Apstrādes mērķis ir nodrošināt e-veikala pakalpojumu darbību
Maksimālais personas datu glabāšanas laiks - 2 gadi

3.4.4. Apstrādes mērķis - klientu vadība
Maksimālais personas datu glabāšanas laiks - 2 gadi

3.4.5. Apstrādes mērķis - finanšu darbības, grāmatvedība
Maksimālais personas datu glabāšanas laiks - saskaņā ar likumā noteiktajiem termiņiem

3.4.6. Apstrādes mērķis - mārketings
Maksimālais personas datu glabāšanas laiks - 2 gadi

3.5. Datu pārzinim ir tiesības koplietot klientu personas datus ar trešajām personām, piemēram, pilnvarotiem datu apstrādātājiem, grāmatvežiem, transporta un kurjeru uzņēmumiem, uzņēmumiem, kas nodrošina pārsūtīšanas pakalpojumus. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Datu apstrādātājs pārsūta maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.

3.6. Apstrādājot un uzglabājot datu subjekta personas datus, apstrādātājs īsteno organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

3.7. Datu apstrādātājs saglabā datu subjektu datus atkarībā no apstrādes mērķa, bet ne ilgāk kā 2 gadus.

4. Datu subjekta tiesības

4.1. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos pārbaudīt.

4.2. Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi.

4.3. Datu subjektam ir tiesības papildināt vai labot neprecīzus datus.

4.4. Ja datu apstrādātājs apstrādā datu subjekta personas datus, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu.

4.5. Lai īstenotu savas tiesības, datu subjekts var sazināties ar e-veikala klientu atbalstu pa e-pastu info@heldron.com

4.6. Lai aizsargātu savas tiesības, datu subjektam ir iespēja iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijā.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Šie datu aizsardzības nosacījumi ir izstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un atcelšanu Direktīvas 95/46 / EK likumi un Igaunijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību akti.

5.2. Datu apstrādātājam ir tiesības daļēji vai pilnībā mainīt datu aizsardzības nosacījumus, paziņojot par izmaiņām datu subjektiem, izmantojot tīmekļa vietni www.heldron.ee.

 NB! DIDMENINĖ PIRKĖJŲ IR platintojų kainos SUSITARĖ,KLAUSKITE PASIŪLYMO!

Papildoma informacija info@heldron.com või +372 5681 9981